Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…”

Submitted by admin on Pon, 03/26/2018 - 09:16

Kaže veliki islamski učenjak Ibn Abidin El Hanefi, r.a.: "Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…” zbog hadisa kojeg bilježe Muslim i Tirmizi od Aiše:

“Poslanik NIJE sjedeo nakon farz namaza osim koliko je dozvoljno da se kaže: Allahumme entes selamu ve minkes selam tebarekte ja zel dželali vel ikram.” (Sahihul-Muslim; br. 592)

U komentaru na ovaj hadis Ibn Abidin, radijallahu anhu, kaže:

''A što se tiče hadisa o zikrovima nakon namaza, ni u jednom od tih hadisa nema ništa što bi upućivalo na to da se to čini prije klanjanja sunneta jer je sunnet od pratilaca farza i njegovih dopuna pa se kaže za zikrove koji su posle sunneta da su to zikrovi nakon farza.'' (Hašija, Ibn Abidin, 2/ 236)

 

Topic