Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…”

Home

Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…”

Kaže veliki islamski učenjak Ibn Abidin El Hanefi, r.a.: "Mekruh je odlaganje sunneta nakon farza osim koliko je dovoljno da se prouči “Allahumme entes selamu ve minkes selam…” zbog hadisa kojeg bilježe Muslim i Tirmizi od Aiše:

“Poslanik NIJE sjedeo nakon farz namaza osim koliko je dozvoljno da se kaže: Allahumme entes selamu ve minkes selam tebarekte ja zel dželali vel ikram.” (Sahihul-Muslim; br. 592)

U komentaru na ovaj hadis Ibn Abidin, radijallahu anhu, kaže:

''A što se tiče hadisa o zikrovima nakon namaza, ni u jednom od tih hadisa nema ništa što bi upućivalo na to da se to čini prije klanjanja sunneta jer je sunnet od pratilaca farza i njegovih dopuna pa se kaže za zikrove koji su posle sunneta da su to zikrovi nakon farza.'' (Hašija, Ibn Abidin, 2/ 236)

 

Topic
Objavito: Pon, 03/26/2018 - 09:16

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top